Over ons

Wij zijn een fullservice Administratie- en Belastingadvieskantoor met aanvullende dienst. Wij hebben elkaar gevonden rond het thema integraal service voor onze klanten. Onze expertise is meerzijdig. Financieel management, Accountancy, Administratie/Boekhouding, Fiscaal advies, Organisatie advies, Bedrijfskundig advies, Juridisch advies, Vastgoedmanagement, Interimmanagement en Coaching.

De kernwaarden van FIFEC zijn:

  • Verbinden
  • Continu leren
  • Bijdragen
  • Energie

FIFEC is :

  • Authentiek
  • Waardecreator
  • Transformer
  • Vernieuwend
  • Klankbord/spiegel
  • Omdenken

Onze drijfveren zijn ontstaan vanuit de maatschappelijke betrokkenheid, ontwikkeling voor organisaties en diversiteit van professionaliteit van diensten. Met onze adviseurs delen en vermenigvuldigen hun kennis en expertise op hun vakgebied in adviesgroepen en hun opdrachten.
In hun advieswerk hebben zij de beschikking over instrumenten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Proberen mag en innoveren moet, maar in de praktijk gaat ons werk altijd over mensen.

Onze ambitie is : de wereld waarin we werken en leven mooier en beter maken.
Duurzaam staat bij ons voor trouw aan elkaar, zorgzaamheid voor onze wereld en toewijding aan ons passies en idealen .
FIFEC is ervan overtuigd dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen. In al onze adviezen en dienstverlening streven we naar een zo groot mogelijke impact voor de mens en daarmee ook voor uw organisatie waardoor toegevoegde waarde zal worden gecreëerd .

Wat zijn de urgenties voor uw organisatie ?

Voor onze opdrachtgevers staat er dagelijks waarde op het spel. Of dat nu financiële waarde is, reputatiewaarde , medewerkerswaarde of klantwaarde. We begrijpen dus wat u uit uw slaap houdt. Maar belangrijker, we weten ook hoe we u uw nachtrust snel weer kunnen terugbezorgen. Met strategische adviezen en administratieve- financiële- fiscale en organisatorische implementatie volgens onze maatwerk-ontwikkelmethode helpen wij u (toegevoegde) waarde te ontwikkelen, te beschermen en te herstellen.

Wat zijn de urgenties voor uw organisatie ?
En wat gebeurt er wanneer er niets wordt gedaan ?

Bij veel organisaties ontbreekt nog het integrale denken en doen, het verbinden en afstemmen van de verschillende dimensies van de organisatie. Structuur is belangrijk maar verbinden is essentieel. Van belang daarbij is om het proces vanuit integraliteit te borgen in de organisatie. Vanuit verander- bereidheid zal er veel energie en aandacht gegeven moeten worden in de samenwerking onderling.

Maar ook moet men leren werken vanuit kaders en in overleg treden met andere afdelingen om samen tot keuzes te komen.
Voor al deze vragen kan FIFEC iets voor uw organisatie betekenen en zorgen er vooral voor dat de oplossingen die wij geven in de praktijk ook werken , waarbij gedrag & cultuur voor ons altijd het aangrijpingspunt is .
Om antwoorden te vinden op de vele ondernemingsvraagstukken ondersteunen en adviseren wij u volgens een maatwerkmethode die pragmatisch en eventueel modulair is.

Onze maatwerkmethode heeft de focus op mensgerichte en organisatie ontwikkeling, verbinding, kennisdelen en geeft tegelijkertijd invulling aan de benodigde Integrale Bedrijfssturing. Onze maatwerkmethode gaat dus uit van een integrale benadering waarbij – onvoorwaardelijk – wederzijdse horizontale (mensen/organisatie/geld) als ook verticale (strategisch/tactisch/operationeel) verbindingen zullen worden verbeterd.
Tegenwoordig is iedereen geïnteresseerd in het doen en laten van bedrijven en andere organisaties. En omdat digitale en sociale media het mogelijk maken om altijd en overal met iedereen in verbinding te staan, verwachten stakeholders van bedrijven 24/7 verantwoording en dialoog over zaken die zij belangrijk vinden. Met onze kennis, expertise en ondersteuning bijdragen aan het succes van uw organisatie. Helder advies en praktische ondersteuning die aansluit aan uw doelstellingen. Een ding is zeker, we zijn continue in ontwikkeling. We groeien en leren elke dag bij. Dit maakt dat de statische structuren op een gegeven moment niet meer passen. Als FIFEC buigen we ons dan ook over de vraag : “ hoe kun je hier het beste op anticiperen?” of “ hoe ga je hiermee om?”. Onze betrokken adviseurs kijken met gepaste afstand naar uw onderneming. Om kansen en risico’s te signaleren en omgevingsveranderingen te monitoren, maar ook om u af en toe een spiegel voor te houden. Zo kunt u de juiste beslissingen nemen om uw onderneming sterker, wendbaarder en succesvoller te maken.

Wij FIFEC Accountants, Administrateurs en Adviseurs zijn een fullservice accountants-; administratie-en advieskantoor met aanvullende diensten zoals Interimmanagement en Coaching.

MKB-ondernemingen en Non-Profitinstellingen (woningcorporaties, zorg en gemeenten) hebben bij FIFEC een persoonlijke sparringpartner op wie zij kunnen rekenen bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering. Wij kijken samen met u vooruit om tijdig te anticiperen op ontwikkelingen, kansen en uitdagingen. Gespecialiseerde adviseurs leveren daarnaast op maat gesneden advies en ondersteuning.
FIFEC is uw betrokken partner ! Wij bouwen aan hechte relaties met onze medewerkers en opdrachtgevers , waarin we precies aanvoelen wat we kunnen betekenen . We investeren veel aandacht in een persoonlijke benadering.
Wij hanteren een methode die zich kenmerkt door wederzijds vertrouwen , het geven en nemen van eigen verantwoordelijkheid en het creëren van een gezamenlijke commitment en positieve energie.

We komen inspiratie brengen en halen ! Wij doen het samen met U.
We willen het beste uit ons zelf en uit het team halen . En datzelfde willen we doen voor en met de opdrachtgevers voor wie we mogen werken.
Onze inzet is er steevast op gericht om ( potentieel) talent binnen uw organisatie tot volle wasdom te laten komen en alle krachten die een organisatie herbergt te ontketenen. Onze aanpak schept ruimte om te groeien , te ontwikkelen en uit te blinken. Zo bouwen we mee aan uw organisatie waar Nederland trots op is.

Een organisatie is een groep mensen die samenwerken in een georganiseerd verband. U staat aan het roer van uw organisatie. U kiest die mensen en u organiseert die samenwerking. Het resultaat is de optelsom van talenten, kennis, vaardigheden en motivatie. Maar dat zijn geen vaste grootheden. U kunt kiezen, trainen, sturen, coachen, monitoren, heroverwegen, bijsturen, knopen doorhakken… Kortom: de kracht van uw organisatie ligt in uw handen. Dat is een zware verantwoordelijkheid. Maar u staat er niet alleen voor. De adviseurs en partners van FIFEC helpen u graag, met raad en daad.