Coaching

FIFEC verzorgd verschillende coaching-trajecten

 • Arbeid coaching
 • Life coaching
 • Mental coaching

Het werk stelt steeds hogere eisen aan de medewerkers. De werkbelasting en werkdruk zijn over het algemeen hoog en de ontwikkelingen in het vakgebied gaan razend snel. Medewerkers kunnen dan wel eens een steuntje in de rug nodig hebben. Coaching is daar voor een goede methode.

Wat is coaching ?
Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Het hebben van plezier in het werk en het zich verder kunnen ontwikkelen in de beroepsuitoefening staat centraal.

Wat bereik je met coaching?
Coaching helpt zicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren, resultaat te behalen in concrete situaties en zich verder te ontwikkelen.

Tot een bepaald niveau worden persoonlijke leerblokkades en belemmeringen weggenomen. Een coach ondersteunt daarbij. Dit opent perspectieven en biedt zicht op nieuwe mogelijkheden en alternatieven om resultaten te bereiken.

Concreet is coaching gericht op :

 • Het verdiepen van het bewustzijn bij medewerkers van de effecten van eigen gedrag
 • Het zich verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van eigen gedrag
 • Het vergroten van initiatief en autonomie, regelmogelijkheden en zelfstandigheid
 • Het verder ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden zowel op cognitief als creatief niveau
 • Het versterken van initiatief en zelfstandigheid
 • Het opdoen van nieuwe ervaringen
 • Het in beweging brengen van onderliggende denkpatronen of diepte structuren
 • Het verkrijgen van zicht op eigen communicatie en die van anderen

Werkwijze
De coach, opdrachtgever en coachee spreken van te voren af aan welke aspecten van het functioneren gewerkt kan worden.De effecten van de bijeenkomsten worden geëvalueerd met de coachee en de opdrachtgever.

Lifecoaching
Lifecoaching concentreert zich op de kwaliteit en vormgeving van het leven. Lifecoaching is een antwoord op het jachtige leven, en voortdurende blootstelling aan informatie. De Lifecoach coacht mensen om zelfkennis van persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik, en wat kan ik.

Mental coaching
Hebben uw werknemers of u te maken met functionerings- of ontwikkelvraagstukken?
Dan is Mental Coaching uitermate geschikt. Het coachingstraject is op maat gemaakt en behelst een individuele aanpak bestaande uit de fases : Inventarisatie, Strategie, verandering en Consolidatie. De performance van mensen hangt voor een groot deel af van persoonlijke ambitie, daadkracht, persoonlijkheid, stress en faalangst. Een mental coach geeft inzicht in het huidig functioneren, helpt buiten kaders te denken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken. Er wordt inzicht gegeven in andere manieren van reageren en handelen in praktijksituaties.

Neem contact met ons op via mobielnummer +31633429716, kantoor 010-2613410 of mail ons info@fifec.nl.